O mně

Jsem advokátem, absolventem Karlovy univerzity, Právnické fakulty, oboru právo. V roce 2013 jsem složil státní zkoušku dle zákona o mediaci a jsem uveden v seznamu Ministerstva spravedlnosti jako "zapsaný mediátor".

V minulosti jsem také vystudoval VŠB v Ostravě, geologickou fakultu, obor Technika a technologie hlubinných vrtů.